ODBOROVÉ PEČIATKY


Špeciálne odborové pečiatky.

  • Pečiatky pre revízných technikov.
  • Pečiatky pre súdnych exekútorov, znalcov a pre notárov.
  • Lekárske pečiatky na označovanie lekárskych správ, receptov a dokumentov.
  • Školské pečiatky - menovky pre žiakov na podpis zošitov a učebníc.
  • Pečiatky pre orgány územnej samosprávy, města a matričné úrady.

  • GRAPP CZ, s.r.o., V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, Česká Republika